ข้อมูลทางการเงิน

 • งบการเงิน
  งบการเงิน
  2561
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2561
  356 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2561
  459 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2560
  งบการเงิน
  ประจำปี 2560
  597 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2560
  689 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2560
  362 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2560
  294 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2559
  งบการเงิน
  ประจำปี 2559
  538 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2559
  310 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2559
  630 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2559
  282 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2558
  งบการเงิน
  ประจำปี 2558
  451 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2558
  603 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2558
  596 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2558
  534 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2557
  งบการเงิน
  ประจำปี 2557
  974 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2561
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2561
  217 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2561
  222 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2560
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2560
  235 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2560
  257 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2560
  215 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2560
  238 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2559
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2559
  250 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2559
  263 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2559
  336 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2559
  212 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2558
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2558
  215 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2558
  220 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2558
  232 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2558
  243 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF