ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ:

  ชื่อย่อหุ้น :

  -
  เปลี่ยนแปลง :-
  %เปลี่ยนแปลง : -
  ก่อนหน้า : 0.00
  สูงสุด : -
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : -
  ราคาเปิด : -
  ต่ำสุด : -
  มูลค่า ('000 บาท) :
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 11 พฤษภาคม 2563 ถึง 06 สิงหาคม 2563
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (08/07/2563 ถึง 21/07/2563)
  1.90 1.98 1.86 1.90 10,630,700 20,299,040
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (09/06/2563 ถึง 07/07/2563)
  2.14 2.44 1.85 1.90 130,482,200 286,274,913
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  06/08/2563 1.69 1.69 1.63 1.65 2,459,500 4,086,061
  05/08/2563 1.75 1.76 1.68 1.68 2,842,500 4,856,389
  04/08/2563 1.76 1.77 1.72 1.72 2,386,600 4,148,933
  03/08/2563 1.77 1.78 1.73 1.75 902,300 1,573,417
  31/07/2563 1.74 1.79 1.73 1.77 307,800 543,257
  30/07/2563 1.84 1.84 1.74 1.80 2,620,600 4,701,449
  29/07/2563 1.90 1.91 1.84 1.84 1,819,600 3,395,775
  24/07/2563 1.90 1.91 1.88 1.89 868,500 1,646,058
  23/07/2563 1.91 1.92 1.90 1.90 371,100 709,467
  22/07/2563 1.91 1.93 1.90 1.90 1,079,900 2,063,433
  21/07/2563 1.90 1.93 1.89 1.90 889,400 1,695,639
  20/07/2563 1.90 1.92 1.90 1.91 212,500 405,560
  17/07/2563 1.92 1.94 1.90 1.92 857,700 1,643,401
  16/07/2563 1.91 1.92 1.89 1.89 483,200 919,582
  15/07/2563 1.88 1.93 1.88 1.89 961,800 1,829,543
  14/07/2563 1.88 1.89 1.86 1.87 882,900 1,651,367
  13/07/2563 1.92 1.92 1.88 1.88 860,800 1,634,923
  10/07/2563 1.90 1.91 1.88 1.90 1,086,200 2,048,409
  09/07/2563 1.91 1.95 1.90 1.90 1,616,500 3,083,989
  08/07/2563 1.90 1.98 1.90 1.91 2,779,700 5,386,627
  07/07/2563 1.90 1.93 1.90 1.90 896,000 1,714,315
  03/07/2563 1.93 1.94 1.89 1.89 2,750,800 5,250,746
  02/07/2563 1.94 1.94 1.89 1.89 2,839,900 5,413,551
  01/07/2563 1.99 2.00 1.90 1.91 2,377,900 4,623,627
  30/06/2563 2.00 2.04 1.97 1.97 2,852,300 5,687,044
  29/06/2563 1.92 2.04 1.85 1.97 6,865,600 13,330,007
  26/06/2563 2.04 2.04 1.90 1.91 8,437,800 16,652,083
  25/06/2563 2.10 2.10 1.99 2.02 11,569,400 23,585,836
  24/06/2563 2.32 2.44 2.10 2.16 61,635,700 143,160,140
  23/06/2563 2.14 2.38 2.14 2.24 18,546,500 42,247,832
  22/06/2563 2.14 2.16 2.10 2.14 1,505,300 3,226,374
  19/06/2563 2.16 2.18 2.12 2.12 2,289,600 4,931,610
  18/06/2563 2.10 2.14 2.08 2.14 1,290,700 2,718,500
  17/06/2563 2.08 2.10 2.04 2.10 411,100 855,328
  16/06/2563 2.04 2.08 2.04 2.06 1,556,400 3,207,512
  15/06/2563 2.06 2.06 2.02 2.04 389,100 795,736
  12/06/2563 2.02 2.04 2.02 2.04 873,500 1,770,494
  11/06/2563 2.10 2.10 2.06 2.06 1,142,400 2,367,784
  10/06/2563 2.08 2.10 2.04 2.08 815,200 1,691,160
  09/06/2563 2.14 2.18 2.06 2.06 1,437,000 3,045,234
  08/06/2563 2.16 2.22 2.10 2.14 4,880,900 10,545,804
  05/06/2563 2.10 2.12 2.08 2.12 625,900 1,310,216
  04/06/2563 2.10 2.10 2.08 2.08 1,523,100 3,177,790
  02/06/2563 2.10 2.12 2.08 2.10 397,500 834,602
  01/06/2563 2.12 2.12 2.08 2.08 771,400 1,619,384
  29/05/2563 2.12 2.12 2.10 2.12 331,400 699,932
  28/05/2563 2.20 2.20 2.12 2.12 925,800 2,009,824
  27/05/2563 2.10 2.16 2.10 2.14 486,100 1,034,864
  26/05/2563 2.12 2.12 2.04 2.10 785,100 1,624,954
  25/05/2563 2.06 2.12 2.06 2.10 338,100 707,626
  22/05/2563 2.12 2.12 2.00 2.06 1,583,500 3,216,290
  21/05/2563 2.14 2.16 2.08 2.08 447,000 945,778
  20/05/2563 2.14 2.16 2.12 2.12 430,500 920,546
  19/05/2563 2.10 2.14 2.08 2.12 536,500 1,130,794
  18/05/2563 2.14 2.18 2.06 2.08 714,500 1,503,292
  15/05/2563 2.10 2.10 2.06 2.08 499,000 1,041,220
  14/05/2563 2.18 2.18 2.12 2.12 357,500 767,240
  13/05/2563 2.12 2.20 2.10 2.14 1,643,700 3,556,434
  12/05/2563 2.08 2.12 2.04 2.12 560,500 1,158,956
  11/05/2563 2.02 2.10 2.02 2.06 353,300 729,684
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ:

  ชื่อย่อหุ้น :

  -
  เปลี่ยนแปลง :-
  %เปลี่ยนแปลง : -
  ก่อนหน้า : 0.00
  สูงสุด : -
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : -
  ราคาเปิด : -
  ต่ำสุด : -
  มูลค่า ('000 บาท) :
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %