ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิ.ย. 2561 16:38

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  5.85
  เปลี่ยนแปลง :-
  %เปลี่ยนแปลง : -
  ก่อนหน้า : 5.85
  สูงสุด : 5.90
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 266,200
  ราคาเปิด : 5.85
  ต่ำสุด : 5.85
  มูลค่า ('000 บาท) : 1,565,075
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 26 มีนาคม 2561 ถึง 22 มิถุนายน 2561
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (25/05/2561 ถึง 08/06/2561)
  6.25 6.30 5.80 6.00 18,493,900 111,042,940
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (26/04/2561 ถึง 24/05/2561)
  6.80 7.00 6.15 6.25 38,045,800 248,308,705
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  22/06/2561 5.85 5.90 5.85 5.85 266,200 1,565,075
  21/06/2561 5.90 5.90 5.85 5.85 963,100 5,635,865
  20/06/2561 5.85 5.90 5.85 5.85 408,200 2,391,400
  19/06/2561 5.95 5.95 5.80 5.85 1,661,600 9,763,685
  18/06/2561 5.90 6.00 5.90 5.95 1,343,700 7,978,835
  15/06/2561 5.95 5.95 5.90 5.90 595,700 3,525,800
  14/06/2561 5.95 6.00 5.90 5.90 1,199,400 7,116,005
  13/06/2561 6.00 6.00 5.95 5.95 942,300 5,615,515
  12/06/2561 6.00 6.10 6.00 6.00 1,777,000 10,727,320
  11/06/2561 6.00 6.00 5.95 5.95 379,300 2,263,650
  08/06/2561 6.00 6.05 5.95 6.00 1,166,400 6,989,420
  07/06/2561 5.95 6.00 5.90 5.95 2,238,800 13,320,700
  06/06/2561 5.85 6.00 5.85 5.90 2,428,600 14,384,415
  05/06/2561 6.15 6.20 5.80 5.85 7,621,700 45,160,780
  04/06/2561 6.20 6.20 6.15 6.15 926,400 5,728,430
  01/06/2561 6.20 6.20 6.15 6.15 1,107,100 6,819,500
  31/05/2561 6.20 6.25 6.15 6.20 498,400 3,085,110
  30/05/2561 6.25 6.25 6.15 6.20 1,433,100 8,857,635
  28/05/2561 6.25 6.30 6.20 6.25 366,400 2,287,680
  25/05/2561 6.25 6.30 6.20 6.25 707,000 4,409,270
  24/05/2561 6.25 6.25 6.20 6.25 774,100 4,828,655
  23/05/2561 6.25 6.30 6.20 6.25 1,076,100 6,732,895
  22/05/2561 6.30 6.35 6.25 6.30 1,244,200 7,811,765
  21/05/2561 6.25 6.25 6.20 6.25 1,049,500 6,556,740
  18/05/2561 6.20 6.25 6.15 6.25 1,486,100 9,249,780
  17/05/2561 6.20 6.25 6.15 6.15 1,238,500 7,668,890
  16/05/2561 6.45 6.45 6.15 6.20 10,124,600 63,778,705
  15/05/2561 6.55 6.60 6.50 6.60 2,106,200 13,787,965
  14/05/2561 6.60 6.60 6.50 6.55 962,200 6,316,335
  11/05/2561 6.75 6.75 6.50 6.55 3,177,400 20,977,420
  10/05/2561 6.70 6.80 6.70 6.70 1,500,400 10,100,215
  09/05/2561 6.75 6.80 6.70 6.75 943,400 6,365,325
  08/05/2561 6.80 6.85 6.70 6.75 1,755,000 11,822,480
  07/05/2561 6.80 6.85 6.75 6.80 649,300 4,415,745
  04/05/2561 6.75 6.85 6.70 6.75 1,261,900 8,557,010
  03/05/2561 6.80 6.80 6.70 6.70 1,506,000 10,143,555
  02/05/2561 6.75 6.80 6.70 6.80 1,208,600 8,150,755
  30/04/2561 6.85 6.90 6.75 6.80 1,145,900 7,799,620
  27/04/2561 6.80 7.00 6.75 6.85 3,662,500 25,239,675
  26/04/2561 6.80 6.85 6.75 6.75 1,173,900 8,005,175
  25/04/2561 6.75 6.80 6.70 6.80 1,126,800 7,604,320
  24/04/2561 6.75 6.80 6.65 6.70 2,890,500 19,460,420
  23/04/2561 6.85 6.90 6.75 6.75 2,649,600 18,016,390
  20/04/2561 6.90 6.90 6.80 6.85 1,429,900 9,801,260
  19/04/2561 7.00 7.00 6.80 6.90 4,501,800 30,969,470
  18/04/2561 7.00 7.05 6.95 7.00 1,410,700 9,875,215
  17/04/2561 7.00 7.05 7.00 7.00 1,387,900 9,730,090
  12/04/2561 7.05 7.10 7.05 7.05 722,700 5,105,700
  11/04/2561 7.10 7.15 7.05 7.10 670,600 4,764,050
  10/04/2561 7.05 7.10 7.05 7.05 903,400 6,370,915
  09/04/2561 7.10 7.10 7.00 7.05 1,897,200 13,385,665
  05/04/2561 7.05 7.10 7.00 7.10 2,860,300 20,249,035
  04/04/2561 7.10 7.15 7.00 7.05 1,617,100 11,438,810
  03/04/2561 7.15 7.25 7.10 7.15 1,919,500 13,740,990
  02/04/2561 7.15 7.15 7.10 7.15 508,300 3,614,985
  30/03/2561 7.10 7.15 7.05 7.15 749,500 5,324,060
  29/03/2561 7.10 7.20 7.10 7.10 1,516,100 10,820,940
  28/03/2561 7.25 7.25 7.10 7.10 946,300 6,767,185
  27/03/2561 7.25 7.35 7.20 7.25 1,774,600 12,883,710
  26/03/2561 7.15 7.30 7.15 7.30 1,325,800 9,587,765
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิ.ย. 2561 16:38

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  5.85
  เปลี่ยนแปลง :-
  %เปลี่ยนแปลง : -
  ก่อนหน้า : 5.85
  สูงสุด : 5.90
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 266,200
  ราคาเปิด : 5.85
  ต่ำสุด : 5.85
  มูลค่า ('000 บาท) : 1,565,075
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %