ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธ.ค. 2560 16:39

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  7.10
  เปลี่ยนแปลง : -0.30
  %เปลี่ยนแปลง : -4.05
  ก่อนหน้า : 7.40
  สูงสุด : 7.45
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 9,793,400
  ราคาเปิด : 7.40
  ต่ำสุด : 7.05
  มูลค่า ('000 บาท) : 70,484,085
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 14 กันยายน 2560 ถึง 13 ธันวาคม 2560
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (14/11/2560 ถึง 27/11/2560)
  8.00 8.55 7.65 7.75 96,096,400 788,216,730
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (12/10/2560 ถึง 13/11/2560)
  8.20 8.65 7.85 7.95 189,873,400 1,576,777,500
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  13/12/2560 7.40 7.45 7.05 7.10 9,793,400 70,484,085
  12/12/2560 7.50 7.55 7.40 7.40 5,243,700 39,100,140
  08/12/2560 7.70 7.80 7.60 7.60 4,533,200 34,710,035
  07/12/2560 7.70 7.80 7.65 7.70 1,850,600 14,321,030
  06/12/2560 7.65 7.75 7.60 7.65 3,224,300 24,745,185
  04/12/2560 7.75 7.85 7.65 7.65 4,031,100 31,087,420
  01/12/2560 7.80 7.90 7.75 7.75 3,856,600 30,209,135
  30/11/2560 7.70 7.85 7.70 7.75 5,258,800 40,877,450
  29/11/2560 7.70 7.80 7.70 7.70 3,520,300 27,317,800
  28/11/2560 7.70 7.80 7.60 7.70 8,686,300 66,902,625
  27/11/2560 7.95 7.95 7.65 7.75 14,513,000 113,435,250
  24/11/2560 8.05 8.10 7.95 7.95 6,756,600 54,157,525
  23/11/2560 8.15 8.20 8.05 8.05 4,937,000 40,000,125
  22/11/2560 8.15 8.20 8.00 8.05 10,588,900 85,553,920
  21/11/2560 8.50 8.55 8.15 8.15 16,024,600 133,562,815
  20/11/2560 8.30 8.45 8.30 8.40 8,461,200 70,954,175
  17/11/2560 8.25 8.40 8.25 8.25 3,219,200 26,704,530
  16/11/2560 8.30 8.35 8.20 8.20 4,087,100 33,835,775
  15/11/2560 8.50 8.55 8.25 8.25 23,530,200 198,086,330
  14/11/2560 8.00 8.15 7.90 8.10 3,978,600 31,926,285
  13/11/2560 8.15 8.15 7.85 7.95 7,341,700 58,664,045
  10/11/2560 8.30 8.30 8.10 8.15 4,143,300 33,857,255
  09/11/2560 8.45 8.50 8.30 8.30 3,657,400 30,628,735
  08/11/2560 8.35 8.50 8.30 8.45 9,305,200 78,352,570
  07/11/2560 8.50 8.50 8.30 8.30 6,662,300 55,807,750
  06/11/2560 8.20 8.45 8.15 8.45 8,742,100 72,772,940
  03/11/2560 8.15 8.35 8.10 8.15 8,795,900 72,295,015
  02/11/2560 8.10 8.30 8.05 8.10 5,707,900 46,750,290
  01/11/2560 8.15 8.25 8.05 8.10 3,598,600 29,238,795
  31/10/2560 8.15 8.30 8.10 8.10 4,603,700 37,685,750
  30/10/2560 8.30 8.30 8.10 8.10 8,177,100 66,844,315
  27/10/2560 8.20 8.40 8.20 8.30 7,484,500 62,296,080
  25/10/2560 8.30 8.35 8.10 8.20 5,127,000 42,057,615
  24/10/2560 8.20 8.35 8.15 8.25 5,742,000 47,393,060
  20/10/2560 8.00 8.20 7.95 8.20 12,156,800 98,288,900
  19/10/2560 8.40 8.40 7.95 8.00 16,683,500 135,999,070
  18/10/2560 8.55 8.55 8.30 8.35 10,298,800 86,840,180
  17/10/2560 8.45 8.55 8.40 8.45 14,275,400 120,781,645
  16/10/2560 8.35 8.65 8.25 8.45 39,441,000 335,092,990
  12/10/2560 8.20 8.30 8.10 8.25 7,929,200 65,130,500
  11/10/2560 8.20 8.25 8.05 8.15 7,933,600 64,676,485
  10/10/2560 7.95 8.25 7.95 8.20 13,442,400 109,034,350
  09/10/2560 8.25 8.35 7.95 7.95 15,857,000 128,360,300
  06/10/2560 8.45 8.50 8.25 8.30 5,263,700 43,858,200
  05/10/2560 8.45 8.55 8.35 8.40 4,452,500 37,440,635
  04/10/2560 8.40 8.45 8.15 8.45 13,299,400 110,270,725
  03/10/2560 8.45 8.55 8.30 8.35 18,418,600 155,045,375
  02/10/2560 7.95 8.35 7.90 8.35 35,293,200 288,838,425
  29/09/2560 7.85 8.00 7.80 7.85 7,553,000 59,744,510
  28/09/2560 8.00 8.05 7.70 7.80 8,910,800 69,672,825
  27/09/2560 8.00 8.15 7.85 7.90 6,979,100 55,768,685
  26/09/2560 8.00 8.35 7.95 8.00 24,002,400 195,092,470
  25/09/2560 7.85 7.95 7.75 7.90 8,205,600 64,545,035
  22/09/2560 7.90 8.15 7.70 7.75 32,625,900 259,801,510
  21/09/2560 7.30 7.80 7.30 7.80 38,396,900 293,279,730
  20/09/2560 7.10 7.30 7.05 7.25 4,002,400 28,782,105
  19/09/2560 7.20 7.25 7.05 7.10 3,431,700 24,431,460
  18/09/2560 7.20 7.35 7.15 7.20 2,500,600 18,128,790
  15/09/2560 7.35 7.35 7.20 7.25 1,090,900 7,931,975
  14/09/2560 7.25 7.40 7.25 7.30 4,527,500 33,128,250
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธ.ค. 2560 16:39

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  7.10
  เปลี่ยนแปลง : -0.30
  %เปลี่ยนแปลง : -4.05
  ก่อนหน้า : 7.40
  สูงสุด : 7.45
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 9,793,400
  ราคาเปิด : 7.40
  ต่ำสุด : 7.05
  มูลค่า ('000 บาท) : 70,484,085
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %