ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.พ. 2561 10:59

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  7.20
  เปลี่ยนแปลง : -0.05
  %เปลี่ยนแปลง : -0.69
  ก่อนหน้า : 7.25
  สูงสุด : 7.30
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 899,100
  ราคาเปิด : 7.25
  ต่ำสุด : 7.15
  มูลค่า ('000 บาท) : 6,485,380
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (22/01/2561 ถึง 02/02/2561)
  7.40 7.50 7.15 7.30 29,043,600 213,246,375
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (21/12/2560 ถึง 19/01/2561)
  7.15 7.60 6.95 7.35 102,770,400 745,736,685
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  16/02/2561 7.20 7.30 7.20 7.25 963,000 6,978,075
  15/02/2561 7.25 7.25 7.15 7.25 1,240,700 8,967,415
  14/02/2561 7.30 7.40 7.20 7.25 3,055,300 22,281,745
  13/02/2561 7.50 7.50 7.30 7.30 6,304,100 46,640,415
  12/02/2561 7.25 7.45 7.20 7.45 9,529,500 70,065,450
  09/02/2561 7.05 7.20 7.05 7.20 2,889,600 20,553,375
  08/02/2561 7.10 7.25 7.05 7.15 5,791,500 41,462,410
  07/02/2561 7.15 7.20 7.05 7.05 3,325,800 23,645,555
  06/02/2561 7.00 7.10 6.95 7.05 6,007,100 42,128,740
  05/02/2561 7.15 7.25 7.15 7.15 3,058,700 21,958,110
  02/02/2561 7.30 7.40 7.25 7.30 2,394,800 17,546,795
  01/02/2561 7.30 7.35 7.25 7.30 2,347,200 17,127,550
  31/01/2561 7.30 7.35 7.20 7.25 2,243,200 16,319,400
  30/01/2561 7.40 7.40 7.25 7.30 3,030,000 22,177,940
  29/01/2561 7.25 7.45 7.25 7.40 2,442,200 18,022,275
  26/01/2561 7.25 7.30 7.15 7.25 2,136,500 15,412,110
  25/01/2561 7.35 7.35 7.25 7.25 2,666,600 19,393,830
  24/01/2561 7.45 7.45 7.25 7.30 3,829,100 28,124,810
  23/01/2561 7.45 7.50 7.40 7.40 3,951,400 29,402,170
  22/01/2561 7.40 7.50 7.35 7.45 4,002,600 29,719,495
  19/01/2561 7.55 7.60 7.30 7.35 15,503,400 115,756,675
  18/01/2561 7.15 7.45 7.15 7.45 17,124,300 125,902,245
  17/01/2561 7.10 7.15 7.05 7.15 2,611,700 18,567,545
  16/01/2561 7.10 7.20 7.05 7.10 2,837,700 20,176,965
  15/01/2561 7.15 7.15 7.05 7.05 2,559,400 18,173,380
  12/01/2561 7.15 7.20 7.10 7.10 3,827,600 27,268,450
  11/01/2561 7.20 7.25 7.15 7.15 2,565,000 18,432,285
  10/01/2561 7.15 7.15 7.05 7.15 577,500 4,104,575
  09/01/2561 7.15 7.20 7.00 7.10 5,699,900 40,396,385
  08/01/2561 7.20 7.35 7.10 7.15 4,654,700 33,605,740
  05/01/2561 7.35 7.40 7.15 7.15 6,528,600 47,388,255
  04/01/2561 7.30 7.45 7.30 7.30 9,602,900 70,702,245
  03/01/2561 7.05 7.35 7.05 7.30 8,561,300 61,866,630
  29/12/2560 6.95 7.10 6.95 7.05 1,143,700 8,046,320
  28/12/2560 7.00 7.10 6.95 6.95 3,779,600 26,466,425
  27/12/2560 7.15 7.15 7.00 7.00 5,682,900 40,165,800
  26/12/2560 7.15 7.20 7.10 7.15 1,489,000 10,628,020
  25/12/2560 7.20 7.25 7.15 7.15 1,655,800 11,877,495
  22/12/2560 7.25 7.35 7.20 7.20 3,661,700 26,698,370
  21/12/2560 7.15 7.30 7.15 7.25 2,703,700 19,512,880
  20/12/2560 7.15 7.25 7.15 7.20 4,647,700 33,425,295
  19/12/2560 7.10 7.30 7.05 7.10 9,050,800 64,947,725
  18/12/2560 7.05 7.15 7.05 7.05 3,216,900 22,808,710
  15/12/2560 7.20 7.20 7.00 7.10 7,743,400 54,703,490
  14/12/2560 7.10 7.20 6.95 7.15 6,206,800 43,990,560
  13/12/2560 7.40 7.45 7.05 7.10 9,793,400 70,484,085
  12/12/2560 7.50 7.55 7.40 7.40 5,243,700 39,100,140
  08/12/2560 7.70 7.80 7.60 7.60 4,533,200 34,710,035
  07/12/2560 7.70 7.80 7.65 7.70 1,850,600 14,321,030
  06/12/2560 7.65 7.75 7.60 7.65 3,224,300 24,745,185
  04/12/2560 7.75 7.85 7.65 7.65 4,031,100 31,087,420
  01/12/2560 7.80 7.90 7.75 7.75 3,856,600 30,209,135
  30/11/2560 7.70 7.85 7.70 7.75 5,258,800 40,877,450
  29/11/2560 7.70 7.80 7.70 7.70 3,520,300 27,317,800
  28/11/2560 7.70 7.80 7.60 7.70 8,686,300 66,902,625
  27/11/2560 7.95 7.95 7.65 7.75 14,513,000 113,435,250
  24/11/2560 8.05 8.10 7.95 7.95 6,756,600 54,157,525
  23/11/2560 8.15 8.20 8.05 8.05 4,937,000 40,000,125
  22/11/2560 8.15 8.20 8.00 8.05 10,588,900 85,553,920
  21/11/2560 8.50 8.55 8.15 8.15 16,024,600 133,562,815
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.พ. 2561 10:59

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  7.20
  เปลี่ยนแปลง : -0.05
  %เปลี่ยนแปลง : -0.69
  ก่อนหน้า : 7.25
  สูงสุด : 7.30
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 899,100
  ราคาเปิด : 7.25
  ต่ำสุด : 7.15
  มูลค่า ('000 บาท) : 6,485,380
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %