ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 20 ต.ค. 2560 15:32

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  8.05
  เปลี่ยนแปลง : +0.05
  %เปลี่ยนแปลง : 0.63
  ก่อนหน้า : 8.00
  สูงสุด : 8.15
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 7,027,100
  ราคาเปิด : 8.00
  ต่ำสุด : 7.95
  มูลค่า ('000 บาท) : 56,542,520
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 25 กรกฎาคม 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (21/09/2560 ถึง 04/10/2560)
  7.30 8.55 7.30 8.45 193,684,900 1,552,059,290
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (24/08/2560 ถึง 20/09/2560)
  7.25 7.40 6.90 7.25 62,020,700 445,455,540
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  19/10/2560 8.40 8.40 7.95 8.00 16,683,500 135,999,070
  18/10/2560 8.55 8.55 8.30 8.35 10,298,800 86,840,180
  17/10/2560 8.45 8.55 8.40 8.45 14,275,400 120,781,645
  16/10/2560 8.35 8.65 8.25 8.45 39,441,000 335,092,990
  12/10/2560 8.20 8.30 8.10 8.25 7,929,200 65,130,500
  11/10/2560 8.20 8.25 8.05 8.15 7,933,600 64,676,485
  10/10/2560 7.95 8.25 7.95 8.20 13,442,400 109,034,350
  09/10/2560 8.25 8.35 7.95 7.95 15,857,000 128,360,300
  06/10/2560 8.45 8.50 8.25 8.30 5,263,700 43,858,200
  05/10/2560 8.45 8.55 8.35 8.40 4,452,500 37,440,635
  04/10/2560 8.40 8.45 8.15 8.45 13,299,400 110,270,725
  03/10/2560 8.45 8.55 8.30 8.35 18,418,600 155,045,375
  02/10/2560 7.95 8.35 7.90 8.35 35,293,200 288,838,425
  29/09/2560 7.85 8.00 7.80 7.85 7,553,000 59,744,510
  28/09/2560 8.00 8.05 7.70 7.80 8,910,800 69,672,825
  27/09/2560 8.00 8.15 7.85 7.90 6,979,100 55,768,685
  26/09/2560 8.00 8.35 7.95 8.00 24,002,400 195,092,470
  25/09/2560 7.85 7.95 7.75 7.90 8,205,600 64,545,035
  22/09/2560 7.90 8.15 7.70 7.75 32,625,900 259,801,510
  21/09/2560 7.30 7.80 7.30 7.80 38,396,900 293,279,730
  20/09/2560 7.10 7.30 7.05 7.25 4,002,400 28,782,105
  19/09/2560 7.20 7.25 7.05 7.10 3,431,700 24,431,460
  18/09/2560 7.20 7.35 7.15 7.20 2,500,600 18,128,790
  15/09/2560 7.35 7.35 7.20 7.25 1,090,900 7,931,975
  14/09/2560 7.25 7.40 7.25 7.30 4,527,500 33,128,250
  13/09/2560 7.20 7.30 7.15 7.20 3,431,600 24,835,785
  12/09/2560 7.20 7.20 7.15 7.20 1,288,500 9,252,090
  11/09/2560 7.20 7.25 7.10 7.20 2,720,400 19,546,950
  08/09/2560 7.40 7.40 7.20 7.20 3,909,600 28,566,755
  07/09/2560 7.20 7.35 7.20 7.30 4,599,400 33,477,235
  06/09/2560 7.15 7.20 7.15 7.15 1,996,600 14,281,285
  05/09/2560 7.10 7.25 7.05 7.15 3,989,900 28,689,500
  04/09/2560 6.95 7.10 6.95 7.10 2,382,700 16,814,910
  01/09/2560 7.10 7.10 6.90 6.95 7,219,000 50,408,280
  31/08/2560 7.15 7.15 7.05 7.15 1,989,800 14,119,440
  30/08/2560 7.20 7.25 7.10 7.10 2,443,200 17,496,180
  29/08/2560 7.15 7.30 7.15 7.15 4,927,300 35,527,605
  28/08/2560 7.25 7.25 7.10 7.10 1,712,800 12,251,055
  25/08/2560 7.25 7.25 7.15 7.20 2,383,700 17,130,590
  24/08/2560 7.25 7.30 7.20 7.20 1,473,100 10,655,300
  23/08/2560 7.25 7.30 7.15 7.25 2,117,800 15,290,610
  22/08/2560 7.25 7.25 7.15 7.25 1,651,900 11,948,960
  21/08/2560 7.25 7.25 7.20 7.25 535,600 3,876,460
  18/08/2560 7.15 7.25 7.15 7.20 2,558,900 18,405,565
  17/08/2560 7.20 7.35 7.10 7.20 8,576,000 62,169,660
  16/08/2560 7.15 7.35 7.15 7.25 7,722,900 56,008,810
  15/08/2560 7.10 7.15 7.00 7.15 8,020,400 56,787,425
  11/08/2560 7.05 7.05 6.70 6.75 10,183,700 69,605,115
  10/08/2560 6.85 7.20 6.85 7.15 8,325,300 58,639,900
  09/08/2560 7.00 7.00 6.85 6.90 4,128,200 28,635,305
  08/08/2560 7.10 7.15 7.00 7.05 4,403,900 31,124,695
  07/08/2560 7.15 7.15 7.10 7.10 1,768,000 12,611,980
  04/08/2560 7.20 7.25 7.15 7.15 733,500 5,277,665
  03/08/2560 7.30 7.35 7.15 7.15 1,634,100 11,759,445
  02/08/2560 7.30 7.40 7.25 7.25 1,329,100 9,737,145
  01/08/2560 7.25 7.30 7.25 7.25 571,600 4,154,705
  31/07/2560 7.25 7.30 7.05 7.25 4,082,100 29,353,235
  27/07/2560 7.45 7.50 7.20 7.25 4,484,100 32,835,870
  26/07/2560 7.20 7.50 7.20 7.45 9,535,800 70,822,490
  25/07/2560 7.15 7.25 7.15 7.25 1,564,300 11,272,505
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 20 ต.ค. 2560 15:32

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  8.05
  เปลี่ยนแปลง : +0.05
  %เปลี่ยนแปลง : 0.63
  ก่อนหน้า : 8.00
  สูงสุด : 8.15
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 7,027,100
  ราคาเปิด : 8.00
  ต่ำสุด : 7.95
  มูลค่า ('000 บาท) : 56,542,520
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %