ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.ย. 2561 16:36

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  5.50
  เปลี่ยนแปลง : +0.20
  %เปลี่ยนแปลง : 3.77
  ก่อนหน้า : 5.30
  สูงสุด : 5.50
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 2,540,900
  ราคาเปิด : 5.30
  ต่ำสุด : 5.30
  มูลค่า ('000 บาท) : 13,761,145
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 26 มิถุนายน 2561 ถึง 21 กันยายน 2561
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (27/08/2561 ถึง 07/09/2561)
  5.10 5.25 5.05 5.20 9,857,900 51,065,920
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (25/07/2561 ถึง 24/08/2561)
  5.65 5.85 5.05 5.10 39,871,800 217,943,595
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  21/09/2561 5.30 5.50 5.30 5.50 2,540,900 13,761,145
  20/09/2561 5.35 5.35 5.30 5.30 436,500 2,324,400
  19/09/2561 5.35 5.35 5.30 5.35 1,455,800 7,772,580
  18/09/2561 5.20 5.40 5.20 5.35 3,773,400 20,151,060
  17/09/2561 5.25 5.25 5.20 5.20 578,300 3,016,370
  14/09/2561 5.25 5.25 5.20 5.25 1,060,200 5,562,675
  13/09/2561 5.20 5.25 5.20 5.20 1,007,900 5,276,890
  12/09/2561 5.20 5.25 5.20 5.20 462,700 2,407,530
  11/09/2561 5.25 5.25 5.20 5.20 861,900 4,487,480
  10/09/2561 5.20 5.35 5.20 5.20 1,302,400 6,868,990
  07/09/2561 5.20 5.25 5.15 5.20 881,800 4,595,100
  06/09/2561 5.20 5.20 5.15 5.20 430,600 2,227,835
  05/09/2561 5.20 5.25 5.15 5.20 975,600 5,053,420
  04/09/2561 5.20 5.20 5.15 5.15 595,300 3,091,350
  03/09/2561 5.25 5.25 5.15 5.20 659,800 3,431,505
  31/08/2561 5.20 5.25 5.15 5.20 941,400 4,898,600
  30/08/2561 5.25 5.25 5.15 5.20 943,500 4,911,755
  29/08/2561 5.15 5.25 5.10 5.25 1,501,700 7,819,445
  28/08/2561 5.15 5.20 5.05 5.10 1,645,100 8,423,800
  27/08/2561 5.10 5.20 5.10 5.15 1,283,100 6,613,110
  24/08/2561 5.15 5.15 5.05 5.10 2,373,600 12,100,515
  23/08/2561 5.30 5.35 5.10 5.15 5,213,000 27,183,760
  22/08/2561 5.30 5.35 5.25 5.30 739,700 3,921,035
  21/08/2561 5.30 5.35 5.25 5.30 1,261,600 6,688,410
  20/08/2561 5.40 5.45 5.30 5.30 1,761,900 9,418,110
  17/08/2561 5.40 5.45 5.35 5.35 1,175,000 6,336,700
  16/08/2561 5.45 5.45 5.30 5.35 1,091,100 5,846,515
  15/08/2561 5.30 5.45 5.25 5.45 6,827,500 36,421,215
  14/08/2561 5.60 5.60 5.55 5.55 815,800 4,542,290
  10/08/2561 5.65 5.65 5.55 5.60 2,628,900 14,676,445
  09/08/2561 5.65 5.70 5.60 5.70 1,057,200 5,975,250
  08/08/2561 5.65 5.70 5.65 5.65 713,700 4,034,705
  07/08/2561 5.65 5.70 5.55 5.65 2,079,500 11,673,540
  06/08/2561 5.70 5.70 5.65 5.65 1,100,400 6,248,670
  03/08/2561 5.70 5.85 5.65 5.65 2,755,100 15,777,265
  02/08/2561 5.70 5.75 5.65 5.70 882,200 5,021,280
  01/08/2561 5.65 5.75 5.65 5.70 1,055,400 6,015,275
  31/07/2561 5.70 5.75 5.65 5.65 1,898,600 10,842,425
  26/07/2561 5.70 5.75 5.65 5.65 1,170,500 6,654,605
  25/07/2561 5.65 5.75 5.60 5.65 3,271,100 18,565,585
  24/07/2561 5.70 5.75 5.60 5.65 4,596,100 25,977,480
  23/07/2561 6.00 6.05 5.65 5.70 8,530,400 49,644,060
  20/07/2561 5.90 6.15 5.80 6.05 7,611,600 45,816,665
  19/07/2561 5.75 5.90 5.70 5.90 3,147,500 18,342,090
  18/07/2561 5.70 5.75 5.65 5.75 543,400 3,099,070
  17/07/2561 5.70 5.75 5.65 5.70 427,100 2,434,490
  16/07/2561 5.75 5.75 5.70 5.70 1,179,500 6,770,835
  13/07/2561 5.75 5.90 5.70 5.75 5,011,400 29,035,065
  12/07/2561 5.65 5.80 5.65 5.75 2,071,100 11,831,740
  11/07/2561 5.65 5.75 5.65 5.65 1,596,900 9,098,545
  10/07/2561 5.70 5.75 5.65 5.75 574,500 3,268,770
  09/07/2561 5.70 5.75 5.65 5.70 314,600 1,792,215
  06/07/2561 5.60 5.70 5.55 5.70 765,600 4,311,900
  05/07/2561 5.75 5.75 5.60 5.60 554,700 3,129,860
  04/07/2561 5.70 5.80 5.70 5.70 441,100 2,533,180
  03/07/2561 5.65 5.75 5.65 5.70 236,700 1,348,135
  29/06/2561 5.75 5.75 5.60 5.65 1,199,100 6,773,500
  28/06/2561 5.75 5.80 5.70 5.75 1,515,900 8,667,845
  27/06/2561 5.75 5.80 5.75 5.75 864,100 4,971,430
  26/06/2561 5.75 5.80 5.70 5.75 2,170,700 12,471,680
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.ย. 2561 16:36

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  5.50
  เปลี่ยนแปลง : +0.20
  %เปลี่ยนแปลง : 3.77
  ก่อนหน้า : 5.30
  สูงสุด : 5.50
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 2,540,900
  ราคาเปิด : 5.30
  ต่ำสุด : 5.30
  มูลค่า ('000 บาท) : 13,761,145
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %