ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธ.ค. 2562 16:37

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  2.46
  เปลี่ยนแปลง : -0.02
  %เปลี่ยนแปลง : -0.81
  ก่อนหน้า : 2.48
  สูงสุด : 2.48
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 150,900
  ราคาเปิด : 2.48
  ต่ำสุด : 2.46
  มูลค่า ('000 บาท) : 372,438
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 17 กันยายน 2562 ถึง 13 ธันวาคม 2562
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (14/11/2562 ถึง 27/11/2562)
  2.44 2.52 2.38 2.50 3,318,500 8,077,260
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (16/10/2562 ถึง 13/11/2562)
  2.78 2.82 2.34 2.46 15,805,300 40,269,258
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  13/12/2562 2.48 2.48 2.46 2.46 150,900 372,438
  12/12/2562 2.44 2.48 2.42 2.48 272,600 663,838
  11/12/2562 2.46 2.46 2.42 2.44 203,700 497,896
  09/12/2562 2.50 2.50 2.48 2.48 108,800 270,570
  06/12/2562 2.46 2.48 2.46 2.48 33,400 82,410
  04/12/2562 2.46 2.50 2.46 2.46 129,400 319,000
  03/12/2562 2.46 2.48 2.46 2.48 343,300 844,754
  02/12/2562 2.50 2.50 2.46 2.46 233,900 580,262
  29/11/2562 2.52 2.52 2.48 2.48 191,600 479,986
  28/11/2562 2.52 2.54 2.50 2.50 389,600 978,496
  27/11/2562 2.48 2.52 2.48 2.50 386,100 969,292
  26/11/2562 2.46 2.48 2.46 2.46 57,700 141,974
  25/11/2562 2.40 2.46 2.40 2.42 119,200 287,550
  22/11/2562 2.42 2.44 2.38 2.40 507,300 1,220,286
  21/11/2562 2.42 2.44 2.40 2.42 367,000 886,186
  20/11/2562 2.42 2.44 2.42 2.42 99,100 240,480
  19/11/2562 2.42 2.44 2.40 2.42 211,400 510,788
  18/11/2562 2.40 2.44 2.40 2.42 41,300 99,978
  15/11/2562 2.46 2.46 2.40 2.40 747,800 1,807,940
  14/11/2562 2.44 2.46 2.40 2.44 781,600 1,912,786
  13/11/2562 2.48 2.50 2.46 2.46 514,600 1,274,108
  12/11/2562 2.48 2.50 2.46 2.48 72,900 180,934
  11/11/2562 2.56 2.56 2.46 2.46 637,700 1,593,142
  08/11/2562 2.50 2.56 2.50 2.56 147,500 373,696
  07/11/2562 2.48 2.50 2.46 2.48 159,400 395,312
  06/11/2562 2.46 2.52 2.46 2.46 413,900 1,029,358
  05/11/2562 2.46 2.48 2.46 2.46 310,500 764,250
  04/11/2562 2.48 2.50 2.44 2.46 583,900 1,440,710
  01/11/2562 2.46 2.48 2.46 2.48 165,900 409,336
  31/10/2562 2.38 2.50 2.38 2.44 497,000 1,220,496
  30/10/2562 2.38 2.42 2.36 2.36 763,700 1,830,298
  29/10/2562 2.44 2.44 2.34 2.36 2,187,100 5,199,540
  28/10/2562 2.46 2.48 2.42 2.44 1,015,500 2,484,510
  25/10/2562 2.70 2.70 2.46 2.50 4,786,800 12,265,490
  24/10/2562 2.78 2.78 2.70 2.70 1,532,400 4,189,046
  22/10/2562 2.78 2.80 2.78 2.78 242,400 675,384
  21/10/2562 2.82 2.82 2.76 2.78 964,400 2,679,294
  18/10/2562 2.82 2.82 2.80 2.80 188,600 528,320
  17/10/2562 2.80 2.80 2.80 2.80 283,900 794,920
  16/10/2562 2.78 2.82 2.78 2.80 337,200 941,114
  15/10/2562 2.82 2.82 2.78 2.80 553,500 1,545,866
  11/10/2562 2.82 2.84 2.80 2.82 222,500 627,462
  10/10/2562 2.82 2.82 2.80 2.82 252,400 711,330
  09/10/2562 2.84 2.84 2.82 2.82 355,100 1,006,188
  08/10/2562 2.84 2.86 2.84 2.84 212,800 604,746
  07/10/2562 2.80 2.90 2.80 2.84 424,800 1,216,344
  04/10/2562 2.86 2.86 2.80 2.80 855,500 2,406,446
  03/10/2562 2.86 2.90 2.84 2.84 684,000 1,953,526
  02/10/2562 2.86 2.88 2.84 2.86 274,600 785,618
  01/10/2562 2.88 2.90 2.86 2.86 666,200 1,918,006
  30/09/2562 2.86 2.90 2.86 2.88 248,200 714,320
  27/09/2562 2.84 2.86 2.84 2.84 247,600 704,646
  26/09/2562 2.84 2.84 2.82 2.84 377,600 1,065,632
  25/09/2562 2.84 2.86 2.82 2.82 208,400 591,826
  24/09/2562 2.80 2.84 2.80 2.84 292,700 825,464
  23/09/2562 2.82 2.84 2.80 2.80 398,700 1,121,932
  20/09/2562 2.80 2.82 2.80 2.82 1,188,200 3,332,382
  19/09/2562 2.86 2.86 2.82 2.84 669,500 1,905,166
  18/09/2562 2.88 2.88 2.86 2.86 452,300 1,301,864
  17/09/2562 2.88 2.88 2.86 2.86 92,200 265,254
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธ.ค. 2562 16:37

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  2.46
  เปลี่ยนแปลง : -0.02
  %เปลี่ยนแปลง : -0.81
  ก่อนหน้า : 2.48
  สูงสุด : 2.48
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 150,900
  ราคาเปิด : 2.48
  ต่ำสุด : 2.46
  มูลค่า ('000 บาท) : 372,438
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %