ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2564 16:38

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  2.32
  เปลี่ยนแปลง : +0.02
  %เปลี่ยนแปลง : 0.87
  ก่อนหน้า : 2.30
  สูงสุด : 2.36
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 516,500
  ราคาเปิด : 2.32
  ต่ำสุด : 2.30
  มูลค่า ('000 บาท) : 1,196,640
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 19 ตุลาคม 2563 ถึง 18 มกราคม 2564
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (18/12/2563 ถึง 04/01/2564)
  2.34 2.36 2.04 2.26 9,303,300 20,748,402
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (17/11/2563 ถึง 17/12/2563)
  2.06 2.48 2.00 2.34 48,010,100 109,337,100
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  18/01/2564 2.32 2.36 2.30 2.32 516,500 1,196,640
  15/01/2564 2.34 2.36 2.30 2.30 904,200 2,094,928
  14/01/2564 2.32 2.34 2.28 2.34 1,647,600 3,798,638
  13/01/2564 2.30 2.34 2.26 2.30 1,027,300 2,361,840
  12/01/2564 2.30 2.32 2.28 2.30 849,000 1,952,120
  11/01/2564 2.32 2.34 2.28 2.30 892,600 2,052,714
  08/01/2564 2.34 2.36 2.22 2.30 2,381,500 5,443,362
  07/01/2564 2.34 2.34 2.30 2.30 1,594,100 3,690,326
  06/01/2564 2.30 2.34 2.28 2.32 1,143,100 2,630,646
  05/01/2564 2.28 2.32 2.24 2.30 523,700 1,191,538
  04/01/2564 2.24 2.26 2.22 2.26 521,800 1,168,622
  30/12/2563 2.26 2.28 2.22 2.28 454,900 1,016,612
  29/12/2563 2.26 2.28 2.20 2.26 1,081,900 2,405,920
  28/12/2563 2.28 2.28 2.22 2.26 556,800 1,257,640
  25/12/2563 2.28 2.30 2.22 2.30 491,400 1,103,428
  24/12/2563 2.20 2.28 2.18 2.28 705,500 1,573,682
  23/12/2563 2.22 2.24 2.18 2.20 395,100 871,312
  22/12/2563 2.16 2.20 2.12 2.20 1,084,000 2,343,908
  21/12/2563 2.22 2.28 2.04 2.14 2,114,800 4,630,224
  18/12/2563 2.34 2.36 2.26 2.30 1,897,100 4,377,054
  17/12/2563 2.36 2.36 2.28 2.34 1,492,800 3,459,044
  16/12/2563 2.36 2.36 2.32 2.34 1,212,600 2,829,888
  15/12/2563 2.40 2.42 2.34 2.34 830,600 1,962,518
  14/12/2563 2.42 2.48 2.34 2.40 1,579,300 3,803,200
  09/12/2563 2.44 2.46 2.34 2.38 2,558,500 6,145,650
  08/12/2563 2.36 2.46 2.34 2.42 4,162,900 10,016,724
  04/12/2563 2.28 2.34 2.26 2.30 1,784,200 4,124,672
  03/12/2563 2.26 2.28 2.24 2.28 1,071,000 2,419,742
  02/12/2563 2.26 2.32 2.24 2.24 2,869,200 6,530,378
  01/12/2563 2.16 2.30 2.14 2.26 2,032,800 4,547,298
  30/11/2563 2.20 2.26 2.10 2.12 2,218,700 4,813,130
  27/11/2563 2.20 2.26 2.18 2.20 1,453,200 3,212,294
  26/11/2563 2.24 2.28 2.20 2.20 1,508,700 3,369,872
  25/11/2563 2.28 2.34 2.24 2.24 1,506,500 3,432,130
  24/11/2563 2.36 2.36 2.24 2.28 3,689,500 8,440,764
  23/11/2563 2.28 2.42 2.26 2.36 2,844,100 6,726,464
  20/11/2563 2.28 2.38 2.24 2.34 5,684,300 13,201,078
  19/11/2563 2.04 2.26 2.04 2.26 7,077,900 15,323,372
  18/11/2563 2.02 2.06 2.00 2.04 1,180,700 2,421,296
  17/11/2563 2.06 2.06 2.00 2.00 1,252,600 2,557,586
  16/11/2563 2.06 2.10 2.02 2.04 1,911,800 3,928,814
  13/11/2563 1.86 2.04 1.86 2.00 5,925,100 11,571,111
  12/11/2563 1.80 1.85 1.80 1.82 656,700 1,202,495
  11/11/2563 1.83 1.83 1.80 1.82 292,100 529,178
  10/11/2563 1.80 1.82 1.80 1.81 307,200 555,571
  09/11/2563 1.80 1.80 1.79 1.79 240,000 430,703
  06/11/2563 1.80 1.82 1.76 1.78 620,900 1,117,461
  05/11/2563 1.72 1.81 1.72 1.77 913,700 1,613,002
  04/11/2563 1.70 1.72 1.70 1.72 71,000 120,883
  03/11/2563 1.70 1.70 1.69 1.70 192,500 326,260
  02/11/2563 1.69 1.70 1.68 1.70 192,600 325,052
  30/10/2563 1.70 1.71 1.66 1.69 107,300 180,422
  29/10/2563 1.68 1.70 1.68 1.70 150,900 254,542
  28/10/2563 1.68 1.71 1.68 1.70 260,500 442,680
  27/10/2563 1.70 1.70 1.65 1.67 480,300 803,410
  26/10/2563 1.70 1.70 1.69 1.70 243,500 412,825
  22/10/2563 1.72 1.74 1.71 1.72 102,300 175,666
  21/10/2563 1.73 1.73 1.70 1.72 258,400 442,682
  20/10/2563 1.70 1.75 1.70 1.73 520,900 888,258
  19/10/2563 1.82 1.82 1.73 1.74 432,600 758,415
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2564 16:38

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  2.32
  เปลี่ยนแปลง : +0.02
  %เปลี่ยนแปลง : 0.87
  ก่อนหน้า : 2.30
  สูงสุด : 2.36
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 516,500
  ราคาเปิด : 2.32
  ต่ำสุด : 2.30
  มูลค่า ('000 บาท) : 1,196,640
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %