ข้อมูลทางการเงิน

 • งบการเงิน
  งบการเงิน
  2566
  งบการเงิน
  ประจำปี 2566
  1.10 MB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2566
  548 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2566
  549 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2566
  679 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2565
  งบการเงิน
  ประจำปี 2565
  1.15 MB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2565
  564 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2565
  419 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2565
  342 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2564
  งบการเงิน
  ประจำปี 2564
  2.32 MB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2564
  546 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2564
  629 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2564
  484 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2563
  งบการเงิน
  ประจำปี 2563
  1.13 MB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2563
  807 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2563
  649 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2563
  584 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2562
  งบการเงิน
  ประจำปี 2562
  1.09 MB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2562
  701 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2562
  513 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2562
  595 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2561
  งบการเงิน
  ประจำปี 2561
  594 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2561
  559 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2561
  356 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2561
  459 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2560
  งบการเงิน
  ประจำปี 2560
  597 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2560
  689 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2560
  362 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2560
  294 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2559
  งบการเงิน
  ประจำปี 2559
  538 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2559
  310 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2559
  630 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2559
  282 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2558
  งบการเงิน
  ประจำปี 2558
  451 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 3/2558
  603 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 2/2558
  596 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  ไตรมาสที่ 1/2558
  534 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  งบการเงิน
  งบการเงิน
  2557
  งบการเงิน
  ประจำปี 2557
  974 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2566
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2566
  326 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2566
  415 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2566
  406 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2566
  197 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2565
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2565
  216 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2565
  266 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2565
  273 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2565
  193 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2564
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2564
  197 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2564
  254 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2564
  5.63 MB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2564
  263 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2563
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2563
  239 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2563
  264 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2563
  303 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2563
  224 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2562
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2562
  260 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2562
  347 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2562
  354 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2562
  226 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2561
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2561
  207 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2561
  287 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2561
  217 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2561
  222 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2560
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2560
  235 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2560
  257 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2560
  215 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2560
  238 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2559
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2559
  250 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2559
  263 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2559
  336 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2559
  212 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  2558
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2558
  215 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2558
  220 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2558
  232 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2558
  243 KB.
  เอกสารรูปแบบ PDF