รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด230,035,08625.18
2ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)59,236,9026.48
3นาย ประทีป ตั้งมติธรรม53,616,4005.87
4นาย สมชาย ปัดภัย27,770,0003.04
5นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต18,950,0002.07
6นาย วชิระ ทยานาราพร14,000,0001.53
7นาย ไพศาล ศิริมงคลรัตน์12,599,5001.38
8นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์12,200,0001.34
9นาย พีรพล ประเสริฐชัยกุล11,067,2001.21
10นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม10,500,0001.15