ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 01 ก.ค. 2565 16:38

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  3.42
  เปลี่ยนแปลง : +0.02
  %เปลี่ยนแปลง : 0.59
  ก่อนหน้า : 3.40
  สูงสุด : 3.46
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 14,796,600
  ราคาเปิด : 3.36
  ต่ำสุด : 3.28
  มูลค่า ('000 บาท) : 49,548,568
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 30 มีนาคม 2565 ถึง 01 กรกฎาคม 2565
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (06/06/2565 ถึง 17/06/2565)
  3.54 3.78 3.44 3.52 155,572,532 570,920,558
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (05/05/2565 ถึง 02/06/2565)
  3.08 3.64 3.00 3.54 351,063,807 1,188,194,596
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  01/07/2565 3.36 3.46 3.28 3.42 14,796,600 49,548,568
  30/06/2565 3.52 3.56 3.36 3.40 18,832,500 64,850,980
  29/06/2565 3.50 3.58 3.50 3.52 3,685,200 13,015,698
  28/06/2565 3.50 3.54 3.48 3.52 2,473,200 8,698,566
  27/06/2565 3.58 3.62 3.48 3.52 5,317,400 18,795,632
  24/06/2565 3.66 3.66 3.54 3.54 5,235,700 18,721,100
  23/06/2565 3.66 3.70 3.60 3.64 6,433,707 23,459,884
  22/06/2565 3.58 3.68 3.50 3.68 10,425,620 37,656,938
  21/06/2565 3.54 3.60 3.52 3.56 4,095,900 14,583,240
  20/06/2565 3.54 3.58 3.46 3.52 4,480,400 15,772,610
  17/06/2565 3.50 3.62 3.44 3.52 13,008,800 45,852,074
  16/06/2565 3.72 3.74 3.52 3.52 15,213,000 54,803,370
  15/06/2565 3.68 3.76 3.66 3.70 18,275,912 68,112,030
  14/06/2565 3.64 3.70 3.50 3.66 16,317,460 59,179,558
  13/06/2565 3.64 3.76 3.62 3.64 12,819,712 47,253,912
  10/06/2565 3.72 3.76 3.72 3.74 6,692,009 24,992,168
  09/06/2565 3.78 3.78 3.70 3.76 8,218,517 30,711,564
  08/06/2565 3.74 3.78 3.70 3.78 16,651,625 62,545,844
  07/06/2565 3.68 3.74 3.66 3.72 21,468,620 79,479,100
  06/06/2565 3.54 3.68 3.54 3.68 26,906,877 97,990,938
  02/06/2565 3.52 3.58 3.50 3.54 6,408,010 22,698,074
  01/06/2565 3.54 3.60 3.50 3.54 8,444,542 30,047,488
  31/05/2565 3.54 3.56 3.46 3.52 7,370,020 25,755,570
  30/05/2565 3.56 3.64 3.52 3.54 20,103,749 72,130,408
  27/05/2565 3.58 3.60 3.50 3.52 13,145,413 46,741,766
  26/05/2565 3.48 3.60 3.48 3.58 18,700,443 66,370,536
  25/05/2565 3.42 3.50 3.38 3.50 21,461,300 74,250,358
  24/05/2565 3.46 3.46 3.34 3.36 10,755,620 36,606,360
  23/05/2565 3.44 3.52 3.40 3.46 17,200,310 59,580,002
  20/05/2565 3.46 3.54 3.46 3.46 20,890,600 73,142,648
  19/05/2565 3.26 3.48 3.26 3.44 23,934,200 81,457,928
  18/05/2565 3.36 3.40 3.24 3.38 16,863,700 56,161,190
  17/05/2565 3.28 3.42 3.28 3.38 45,325,500 152,648,592
  13/05/2565 3.16 3.28 3.14 3.22 10,631,100 34,176,084
  12/05/2565 3.30 3.32 3.08 3.10 24,454,800 78,054,648
  11/05/2565 3.30 3.36 3.22 3.32 31,096,800 102,443,992
  10/05/2565 3.20 3.32 3.16 3.30 51,076,700 166,163,408
  09/05/2565 3.08 3.08 3.00 3.00 1,373,800 4,170,600
  06/05/2565 3.04 3.10 3.02 3.10 965,700 2,958,024
  05/05/2565 3.08 3.10 3.04 3.08 861,500 2,636,920
  03/05/2565 3.10 3.12 3.04 3.06 1,261,500 3,885,370
  29/04/2565 3.08 3.14 3.06 3.12 1,860,900 5,745,152
  28/04/2565 3.10 3.10 3.06 3.08 611,800 1,883,472
  27/04/2565 3.12 3.12 3.02 3.10 1,983,100 6,073,390
  26/04/2565 3.16 3.16 3.08 3.12 1,552,700 4,842,892
  25/04/2565 3.10 3.20 3.10 3.18 4,406,200 13,901,274
  22/04/2565 3.12 3.14 3.08 3.14 871,100 2,712,442
  21/04/2565 3.08 3.14 3.08 3.14 2,881,700 8,994,890
  20/04/2565 3.06 3.10 3.06 3.10 963,300 2,965,406
  19/04/2565 3.08 3.10 3.06 3.10 1,082,200 3,329,002
  18/04/2565 3.08 3.10 3.06 3.08 618,500 1,908,596
  12/04/2565 3.04 3.12 3.04 3.10 1,718,000 5,290,726
  11/04/2565 3.10 3.10 3.06 3.08 580,100 1,784,926
  08/04/2565 3.08 3.10 3.04 3.10 1,251,600 3,842,478
  07/04/2565 3.10 3.10 3.04 3.08 2,683,200 8,224,818
  05/04/2565 3.22 3.22 3.10 3.12 4,071,900 12,822,138
  04/04/2565 3.10 3.22 3.08 3.20 8,944,000 28,342,924
  01/04/2565 3.08 3.12 3.08 3.10 427,900 1,325,666
  31/03/2565 3.10 3.12 3.08 3.10 1,984,900 6,143,564
  30/03/2565 3.10 3.12 3.08 3.12 3,587,600 11,133,380
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 01 ก.ค. 2565 16:38

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  3.42
  เปลี่ยนแปลง : +0.02
  %เปลี่ยนแปลง : 0.59
  ก่อนหน้า : 3.40
  สูงสุด : 3.46
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 14,796,600
  ราคาเปิด : 3.36
  ต่ำสุด : 3.28
  มูลค่า ('000 บาท) : 49,548,568
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %