ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 17 พ.ค. 2567 16:39

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  2.50
  เปลี่ยนแปลง : -0.02
  %เปลี่ยนแปลง : -0.79
  ก่อนหน้า : 2.52
  สูงสุด : 2.52
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 576,105
  ราคาเปิด : 2.52
  ต่ำสุด : 2.48
  มูลค่า ('000 บาท) : 1,437,086
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 17 พฤษภาคม 2567
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (18/04/2567 ถึง 02/05/2567)
  2.56 2.62 2.46 2.60 3,871,708 9,824,108
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (15/03/2567 ถึง 17/04/2567)
  2.58 2.66 2.50 2.56 7,800,422 20,050,578
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  17/05/2567 2.52 2.52 2.48 2.50 576,105 1,437,086
  16/05/2567 2.50 2.52 2.48 2.52 197,700 493,294
  15/05/2567 2.50 2.52 2.48 2.50 471,600 1,174,328
  14/05/2567 2.50 2.54 2.50 2.50 423,000 1,061,590
  13/05/2567 2.56 2.56 2.50 2.50 1,462,200 3,690,858
  10/05/2567 2.58 2.60 2.56 2.58 218,401 562,796
  09/05/2567 2.58 2.58 2.56 2.58 267,401 686,348
  08/05/2567 2.58 2.60 2.56 2.60 218,003 561,760
  07/05/2567 2.58 2.60 2.56 2.60 155,300 400,454
  03/05/2567 2.62 2.62 2.54 2.58 562,702 1,443,102
  02/05/2567 2.58 2.60 2.58 2.60 376,800 973,028
  30/04/2567 2.58 2.60 2.56 2.58 298,600 769,090
  29/04/2567 2.56 2.58 2.54 2.58 261,801 668,302
  26/04/2567 2.58 2.62 2.46 2.56 1,697,805 4,247,720
  25/04/2567 2.58 2.58 2.56 2.58 180,700 464,836
  24/04/2567 2.58 2.58 2.56 2.58 128,300 329,876
  23/04/2567 2.56 2.60 2.56 2.58 233,500 601,086
  22/04/2567 2.56 2.58 2.54 2.56 136,000 347,808
  19/04/2567 2.58 2.58 2.52 2.54 380,301 967,666
  18/04/2567 2.56 2.60 2.54 2.58 177,901 454,696
  17/04/2567 2.58 2.58 2.52 2.56 300,100 768,294
  11/04/2567 2.58 2.60 2.54 2.60 307,512 788,134
  10/04/2567 2.58 2.60 2.54 2.60 326,300 833,684
  09/04/2567 2.54 2.60 2.52 2.58 181,201 462,090
  05/04/2567 2.54 2.66 2.52 2.52 261,301 667,334
  04/04/2567 2.56 2.60 2.50 2.50 538,000 1,361,506
  03/04/2567 2.58 2.60 2.52 2.54 463,700 1,183,316
  02/04/2567 2.60 2.64 2.58 2.58 718,800 1,868,210
  01/04/2567 2.60 2.62 2.54 2.58 373,204 959,906
  29/03/2567 2.58 2.60 2.58 2.60 165,801 427,804
  28/03/2567 2.58 2.60 2.56 2.58 203,200 523,930
  27/03/2567 2.58 2.60 2.56 2.58 418,301 1,078,824
  26/03/2567 2.60 2.66 2.56 2.58 671,600 1,745,258
  25/03/2567 2.60 2.62 2.54 2.60 447,900 1,155,120
  22/03/2567 2.58 2.60 2.54 2.60 775,602 2,003,274
  21/03/2567 2.56 2.60 2.54 2.58 398,000 1,018,836
  20/03/2567 2.56 2.58 2.52 2.54 304,100 774,048
  19/03/2567 2.58 2.58 2.54 2.56 324,700 830,866
  18/03/2567 2.60 2.60 2.56 2.58 375,700 966,412
  15/03/2567 2.58 2.60 2.56 2.60 245,400 633,732
  14/03/2567 2.56 2.58 2.54 2.58 224,900 575,876
  13/03/2567 2.56 2.60 2.54 2.56 372,905 951,192
  12/03/2567 2.58 2.60 2.54 2.56 361,517 922,708
  11/03/2567 2.56 2.58 2.56 2.58 170,100 436,124
  08/03/2567 2.54 2.56 2.50 2.56 341,600 863,084
  07/03/2567 2.48 2.54 2.46 2.54 1,885,401 4,713,780
  06/03/2567 2.50 2.50 2.46 2.48 414,400 1,030,116
  05/03/2567 2.52 2.52 2.46 2.50 536,500 1,335,842
  04/03/2567 2.54 2.54 2.48 2.52 553,410 1,390,348
  01/03/2567 2.56 2.58 2.52 2.54 475,906 1,204,598
  29/02/2567 2.58 2.58 2.52 2.56 864,700 2,194,420
  28/02/2567 2.60 2.60 2.52 2.58 1,208,707 3,085,082
  27/02/2567 2.60 2.64 2.58 2.62 625,100 1,617,484
  23/02/2567 2.62 2.62 2.58 2.60 100,900 262,656
  22/02/2567 2.60 2.64 2.60 2.60 204,202 532,120
  21/02/2567 2.62 2.62 2.56 2.58 408,710 1,051,930
  20/02/2567 2.58 2.60 2.58 2.58 178,000 459,258
  19/02/2567 2.58 2.62 2.58 2.62 201,100 523,544
  16/02/2567 2.60 2.62 2.56 2.60 424,203 1,094,080
  15/02/2567 2.60 2.62 2.58 2.60 169,100 439,420
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 17 พ.ค. 2567 16:39

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  2.50
  เปลี่ยนแปลง : -0.02
  %เปลี่ยนแปลง : -0.79
  ก่อนหน้า : 2.52
  สูงสุด : 2.52
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 576,105
  ราคาเปิด : 2.52
  ต่ำสุด : 2.48
  มูลค่า ('000 บาท) : 1,437,086
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %