ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธ.ค. 2565 16:40

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  2.96
  เปลี่ยนแปลง :-
  %เปลี่ยนแปลง : -
  ก่อนหน้า : 2.96
  สูงสุด : 2.96
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 388,100
  ราคาเปิด : 2.96
  ต่ำสุด : 2.94
  มูลค่า ('000 บาท) : 1,143,866
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 12 กันยายน 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (10/11/2565 ถึง 23/11/2565)
  2.98 3.12 2.92 3.00 46,857,307 140,834,918
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (10/10/2565 ถึง 09/11/2565)
  2.72 2.92 2.66 2.84 21,112,555 58,841,200
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  08/12/2565 2.96 2.96 2.94 2.96 388,100 1,143,866
  07/12/2565 2.98 2.98 2.92 2.96 1,694,600 4,994,652
  06/12/2565 2.98 3.00 2.96 2.98 461,900 1,375,670
  02/12/2565 3.00 3.00 2.98 3.00 661,200 1,975,278
  01/12/2565 2.98 3.02 2.98 3.00 1,416,500 4,231,136
  30/11/2565 3.00 3.02 2.98 3.00 751,000 2,255,586
  29/11/2565 3.00 3.04 2.98 3.00 685,600 2,059,592
  28/11/2565 2.96 3.02 2.96 3.00 840,502 2,505,844
  25/11/2565 2.98 3.00 2.96 2.96 1,572,210 4,667,302
  24/11/2565 3.02 3.02 2.98 3.00 740,500 2,210,708
  23/11/2565 2.98 3.00 2.92 3.00 1,858,500 5,509,976
  22/11/2565 3.06 3.06 2.96 2.98 4,064,454 12,188,614
  21/11/2565 3.06 3.08 3.04 3.06 1,650,725 5,053,776
  18/11/2565 3.04 3.06 3.02 3.06 1,730,305 5,263,832
  17/11/2565 3.06 3.12 3.02 3.04 2,885,600 8,843,040
  16/11/2565 3.02 3.10 3.00 3.06 3,583,004 10,923,172
  15/11/2565 3.00 3.02 2.96 3.02 1,801,400 5,393,832
  14/11/2565 2.98 3.06 2.98 3.02 4,594,815 13,884,856
  11/11/2565 2.94 3.06 2.94 3.00 9,000,451 27,015,340
  10/11/2565 2.98 3.02 2.94 2.94 15,688,053 46,758,480
  09/11/2565 2.84 2.84 2.78 2.84 1,036,150 2,902,814
  08/11/2565 2.82 2.84 2.80 2.84 464,000 1,308,084
  07/11/2565 2.86 2.88 2.76 2.82 2,267,509 6,373,346
  04/11/2565 2.88 2.88 2.80 2.84 1,150,605 3,252,106
  03/11/2565 2.84 2.88 2.82 2.86 1,095,100 3,115,568
  02/11/2565 2.90 2.92 2.82 2.84 1,488,200 4,242,224
  01/11/2565 2.84 2.90 2.82 2.88 1,137,900 3,255,918
  31/10/2565 2.80 2.84 2.80 2.80 812,000 2,283,434
  28/10/2565 2.84 2.84 2.76 2.80 986,100 2,761,414
  27/10/2565 2.82 2.82 2.80 2.80 529,421 1,486,444
  26/10/2565 2.78 2.84 2.76 2.82 1,577,000 4,402,466
  25/10/2565 2.80 2.82 2.74 2.76 1,684,005 4,681,196
  21/10/2565 2.76 2.84 2.74 2.80 1,593,580 4,430,792
  20/10/2565 2.74 2.76 2.72 2.74 357,000 977,982
  19/10/2565 2.76 2.78 2.72 2.72 792,200 2,178,502
  18/10/2565 2.72 2.80 2.72 2.76 1,104,500 3,031,746
  17/10/2565 2.68 2.72 2.66 2.72 519,500 1,396,652
  12/10/2565 2.70 2.72 2.66 2.68 1,067,285 2,849,332
  11/10/2565 2.72 2.74 2.66 2.70 769,200 2,070,282
  10/10/2565 2.72 2.76 2.68 2.72 681,300 1,840,898
  07/10/2565 2.72 2.78 2.68 2.72 1,423,132 3,879,222
  06/10/2565 2.70 2.86 2.68 2.72 2,131,501 5,853,988
  05/10/2565 2.74 2.78 2.66 2.70 1,474,800 3,970,400
  04/10/2565 2.68 2.80 2.66 2.72 1,993,800 5,367,722
  03/10/2565 2.84 2.90 2.64 2.64 3,965,872 10,894,606
  30/09/2565 2.72 2.86 2.72 2.80 1,684,400 4,688,714
  29/09/2565 2.72 2.90 2.70 2.74 2,896,200 8,049,214
  28/09/2565 2.76 2.76 2.68 2.70 2,980,250 8,066,332
  27/09/2565 2.82 2.86 2.76 2.76 1,943,400 5,423,562
  26/09/2565 2.84 2.84 2.76 2.78 5,809,801 16,202,328
  23/09/2565 2.84 2.86 2.82 2.82 1,844,200 5,220,334
  22/09/2565 2.82 2.84 2.82 2.82 1,328,520 3,747,704
  21/09/2565 2.84 2.86 2.82 2.82 2,300,901 6,508,726
  20/09/2565 2.88 2.90 2.84 2.84 1,801,200 5,166,552
  19/09/2565 2.86 2.90 2.86 2.86 1,370,510 3,945,494
  16/09/2565 2.90 2.96 2.86 2.86 4,610,400 13,328,122
  15/09/2565 2.94 2.94 2.88 2.90 2,359,871 6,872,396
  14/09/2565 2.92 2.96 2.92 2.92 1,247,500 3,652,864
  13/09/2565 2.94 3.00 2.92 2.92 3,049,020 9,029,992
  12/09/2565 2.98 2.98 2.94 2.96 1,691,416 4,984,504
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธ.ค. 2565 16:40

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  2.96
  เปลี่ยนแปลง :-
  %เปลี่ยนแปลง : -
  ก่อนหน้า : 2.96
  สูงสุด : 2.96
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 388,100
  ราคาเปิด : 2.96
  ต่ำสุด : 2.94
  มูลค่า ('000 บาท) : 1,143,866
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %