ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 05 ส.ค. 2564 10:45

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  3.08
  เปลี่ยนแปลง :-
  %เปลี่ยนแปลง : -
  ก่อนหน้า : 3.08
  สูงสุด : 3.10
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 46,600
  ราคาเปิด : 3.08
  ต่ำสุด : 3.08
  มูลค่า ('000 บาท) : 143,538
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 07 พฤษภาคม 2564 ถึง 04 สิงหาคม 2564
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (06/07/2564 ถึง 19/07/2564)
  3.16 3.26 2.94 3.08 38,924,700 120,246,262
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (08/06/2564 ถึง 05/07/2564)
  2.86 3.68 2.78 3.16 255,519,100 870,408,994
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  04/08/2564 3.08 3.10 3.06 3.08 765,300 2,357,734
  03/08/2564 3.08 3.12 3.06 3.08 1,238,800 3,822,914
  02/08/2564 3.06 3.12 3.06 3.08 1,087,700 3,354,792
  30/07/2564 3.18 3.18 3.06 3.06 2,373,300 7,340,248
  29/07/2564 3.12 3.22 3.12 3.14 5,016,900 15,905,242
  27/07/2564 3.08 3.14 3.08 3.12 1,369,600 4,244,962
  23/07/2564 3.10 3.14 3.08 3.08 1,724,300 5,359,640
  22/07/2564 3.14 3.16 3.10 3.10 2,173,300 6,778,242
  21/07/2564 3.14 3.20 3.10 3.12 5,728,600 18,012,784
  20/07/2564 3.10 3.28 3.02 3.14 17,688,400 56,156,612
  19/07/2564 3.16 3.16 3.06 3.08 2,607,300 8,069,988
  16/07/2564 3.24 3.24 3.16 3.18 3,466,300 11,076,428
  15/07/2564 3.00 3.26 3.00 3.20 10,149,400 31,915,210
  14/07/2564 2.98 3.02 2.96 3.00 2,310,000 6,912,956
  13/07/2564 2.98 3.00 2.94 2.98 3,013,800 8,985,076
  12/07/2564 3.02 3.02 2.98 3.00 1,844,100 5,532,442
  09/07/2564 2.98 3.06 2.98 3.00 3,717,200 11,189,902
  08/07/2564 3.12 3.12 2.98 2.98 7,555,300 22,930,662
  07/07/2564 3.22 3.24 3.14 3.14 1,971,900 6,272,148
  06/07/2564 3.16 3.24 3.16 3.20 2,289,400 7,361,450
  05/07/2564 3.24 3.28 3.16 3.16 4,167,600 13,350,816
  02/07/2564 3.36 3.40 3.20 3.24 6,087,600 20,006,594
  01/07/2564 3.36 3.42 3.36 3.36 2,906,100 9,822,332
  30/06/2564 3.44 3.44 3.34 3.34 6,842,600 23,192,944
  29/06/2564 3.44 3.54 3.42 3.46 15,962,100 55,575,622
  28/06/2564 3.40 3.50 3.38 3.44 5,587,800 19,289,430
  25/06/2564 3.56 3.58 3.42 3.42 13,007,200 45,620,786
  24/06/2564 3.38 3.54 3.38 3.48 22,975,900 79,513,866
  23/06/2564 3.58 3.68 3.40 3.40 25,041,100 88,411,762
  22/06/2564 3.46 3.56 3.42 3.52 10,967,900 38,355,304
  21/06/2564 3.36 3.60 3.32 3.42 23,946,300 83,559,468
  18/06/2564 3.40 3.46 3.34 3.40 8,963,700 30,529,434
  17/06/2564 3.32 3.48 3.32 3.36 25,844,400 87,897,900
  16/06/2564 3.40 3.60 3.32 3.32 57,613,700 197,521,706
  15/06/2564 3.06 3.22 3.06 3.18 7,740,400 24,476,952
  14/06/2564 3.06 3.14 3.04 3.06 5,299,800 16,463,052
  11/06/2564 2.92 3.06 2.92 3.06 6,312,400 18,926,702
  10/06/2564 2.84 2.94 2.82 2.90 3,672,200 10,613,562
  09/06/2564 2.84 2.86 2.78 2.84 2,093,700 5,898,690
  08/06/2564 2.86 2.86 2.82 2.82 486,600 1,382,072
  07/06/2564 2.84 2.86 2.84 2.84 811,800 2,314,598
  04/06/2564 2.80 2.86 2.80 2.86 1,428,600 4,057,906
  02/06/2564 2.86 2.86 2.76 2.80 2,555,200 7,108,736
  01/06/2564 2.84 2.84 2.78 2.82 1,789,300 5,028,030
  31/05/2564 2.78 2.88 2.78 2.84 3,662,600 10,450,556
  28/05/2564 2.76 2.82 2.76 2.76 1,680,800 4,684,204
  27/05/2564 2.76 2.78 2.72 2.76 1,983,700 5,462,424
  25/05/2564 2.82 2.82 2.76 2.78 1,649,400 4,595,964
  24/05/2564 2.88 2.88 2.80 2.82 1,529,000 4,331,752
  21/05/2564 2.94 2.96 2.84 2.86 2,190,800 6,323,030
  20/05/2564 2.88 3.00 2.86 2.92 4,563,300 13,370,516
  19/05/2564 2.90 2.92 2.88 2.90 936,800 2,712,032
  18/05/2564 2.92 2.92 2.88 2.90 957,000 2,777,034
  17/05/2564 2.88 2.94 2.78 2.92 2,240,700 6,430,352
  14/05/2564 2.82 2.92 2.78 2.84 1,578,000 4,460,666
  13/05/2564 2.96 2.96 2.72 2.82 10,449,900 29,854,500
  12/05/2564 3.24 3.24 3.02 3.14 5,849,500 18,400,396
  11/05/2564 3.22 3.28 3.20 3.26 6,993,500 22,683,462
  10/05/2564 3.16 3.26 3.14 3.24 10,897,500 34,939,330
  07/05/2564 2.94 3.12 2.92 3.12 8,759,700 26,693,608
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 05 ส.ค. 2564 10:45

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  3.08
  เปลี่ยนแปลง :-
  %เปลี่ยนแปลง : -
  ก่อนหน้า : 3.08
  สูงสุด : 3.10
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 46,600
  ราคาเปิด : 3.08
  ต่ำสุด : 3.08
  มูลค่า ('000 บาท) : 143,538
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %