ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 17 ก.ย. 2564 16:35

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  2.96
  เปลี่ยนแปลง : -0.02
  %เปลี่ยนแปลง : -0.67
  ก่อนหน้า : 2.98
  สูงสุด : 3.02
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 838,300
  ราคาเปิด : 3.02
  ต่ำสุด : 2.96
  มูลค่า ('000 บาท) : 2,494,486
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 23 มิถุนายน 2564 ถึง 17 กันยายน 2564
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (23/08/2564 ถึง 03/09/2564)
  2.88 3.12 2.82 3.04 23,223,800 69,625,334
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (21/07/2564 ถึง 20/08/2564)
  3.14 3.22 2.74 2.84 50,459,700 150,594,402
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  17/09/2564 3.02 3.02 2.96 2.96 838,300 2,494,486
  16/09/2564 3.06 3.06 2.98 2.98 1,365,800 4,108,030
  15/09/2564 3.06 3.06 3.02 3.04 329,400 999,978
  14/09/2564 3.02 3.04 3.00 3.02 491,600 1,489,426
  13/09/2564 2.98 3.04 2.98 3.02 903,500 2,708,132
  10/09/2564 3.00 3.02 2.98 2.98 1,004,600 3,003,230
  09/09/2564 3.08 3.08 3.00 3.00 1,134,900 3,437,004
  08/09/2564 3.00 3.08 2.98 3.04 1,309,100 3,952,476
  07/09/2564 3.02 3.04 3.00 3.00 1,294,600 3,904,066
  06/09/2564 3.04 3.04 3.00 3.02 613,000 1,850,264
  03/09/2564 3.06 3.08 3.00 3.04 912,800 2,763,986
  02/09/2564 3.06 3.08 3.04 3.06 1,084,900 3,317,538
  01/09/2564 3.06 3.08 3.02 3.06 1,196,600 3,646,740
  31/08/2564 3.04 3.12 3.02 3.06 4,424,000 13,565,964
  30/08/2564 3.06 3.12 3.00 3.04 5,525,600 16,961,818
  27/08/2564 2.96 3.06 2.94 3.06 2,950,900 8,861,510
  26/08/2564 2.92 2.98 2.92 2.96 1,260,500 3,716,742
  25/08/2564 2.88 2.92 2.88 2.90 831,500 2,404,930
  24/08/2564 2.88 2.92 2.86 2.88 2,015,600 5,800,142
  23/08/2564 2.88 2.90 2.82 2.88 3,021,400 8,585,964
  20/08/2564 2.84 2.86 2.84 2.84 661,900 1,883,036
  19/08/2564 2.86 2.88 2.84 2.84 544,000 1,553,198
  18/08/2564 2.84 2.86 2.80 2.84 1,206,400 3,419,322
  17/08/2564 2.80 2.84 2.80 2.84 608,000 1,712,920
  16/08/2564 2.82 2.84 2.74 2.78 1,783,800 4,950,516
  13/08/2564 2.76 2.84 2.76 2.78 2,364,300 6,610,028
  11/08/2564 2.96 2.96 2.76 2.76 15,655,300 44,483,204
  10/08/2564 3.06 3.10 3.02 3.06 2,025,700 6,207,544
  09/08/2564 3.06 3.08 3.00 3.04 1,938,700 5,878,648
  06/08/2564 3.08 3.08 3.02 3.06 1,157,800 3,531,652
  05/08/2564 3.08 3.10 3.06 3.06 1,036,000 3,187,776
  04/08/2564 3.08 3.10 3.06 3.08 765,300 2,357,734
  03/08/2564 3.08 3.12 3.06 3.08 1,238,800 3,822,914
  02/08/2564 3.06 3.12 3.06 3.08 1,087,700 3,354,792
  30/07/2564 3.18 3.18 3.06 3.06 2,373,300 7,340,248
  29/07/2564 3.12 3.22 3.12 3.14 5,016,900 15,905,242
  27/07/2564 3.08 3.14 3.08 3.12 1,369,600 4,244,962
  23/07/2564 3.10 3.14 3.08 3.08 1,724,300 5,359,640
  22/07/2564 3.14 3.16 3.10 3.10 2,173,300 6,778,242
  21/07/2564 3.14 3.20 3.10 3.12 5,728,600 18,012,784
  20/07/2564 3.10 3.28 3.02 3.14 17,688,400 56,156,612
  19/07/2564 3.16 3.16 3.06 3.08 2,607,300 8,069,988
  16/07/2564 3.24 3.24 3.16 3.18 3,466,300 11,076,428
  15/07/2564 3.00 3.26 3.00 3.20 10,149,400 31,915,210
  14/07/2564 2.98 3.02 2.96 3.00 2,310,000 6,912,956
  13/07/2564 2.98 3.00 2.94 2.98 3,013,800 8,985,076
  12/07/2564 3.02 3.02 2.98 3.00 1,844,100 5,532,442
  09/07/2564 2.98 3.06 2.98 3.00 3,717,200 11,189,902
  08/07/2564 3.12 3.12 2.98 2.98 7,555,300 22,930,662
  07/07/2564 3.22 3.24 3.14 3.14 1,971,900 6,272,148
  06/07/2564 3.16 3.24 3.16 3.20 2,289,400 7,361,450
  05/07/2564 3.24 3.28 3.16 3.16 4,167,600 13,350,816
  02/07/2564 3.36 3.40 3.20 3.24 6,087,600 20,006,594
  01/07/2564 3.36 3.42 3.36 3.36 2,906,100 9,822,332
  30/06/2564 3.44 3.44 3.34 3.34 6,842,600 23,192,944
  29/06/2564 3.44 3.54 3.42 3.46 15,962,100 55,575,622
  28/06/2564 3.40 3.50 3.38 3.44 5,587,800 19,289,430
  25/06/2564 3.56 3.58 3.42 3.42 13,007,200 45,620,786
  24/06/2564 3.38 3.54 3.38 3.48 22,975,900 79,513,866
  23/06/2564 3.58 3.68 3.40 3.40 25,041,100 88,411,762
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 17 ก.ย. 2564 16:35

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  2.96
  เปลี่ยนแปลง : -0.02
  %เปลี่ยนแปลง : -0.67
  ก่อนหน้า : 2.98
  สูงสุด : 3.02
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 838,300
  ราคาเปิด : 3.02
  ต่ำสุด : 2.96
  มูลค่า ('000 บาท) : 2,494,486
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %