ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 24 มี.ค. 2566 16:36

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  3.08
  เปลี่ยนแปลง : +0.04
  %เปลี่ยนแปลง : 1.32
  ก่อนหน้า : 3.04
  สูงสุด : 3.10
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 3,615,736
  ราคาเปิด : 3.04
  ต่ำสุด : 3.00
  มูลค่า ('000 บาท) : 11,041,348
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 29 ธันวาคม 2565 ถึง 24 มีนาคม 2566
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (24/02/2566 ถึง 10/03/2566)
  2.90 3.14 2.84 3.10 55,110,245 166,661,006
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (27/01/2566 ถึง 23/02/2566)
  2.92 2.98 2.76 2.90 18,341,505 53,208,390
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  24/03/2566 3.04 3.10 3.00 3.08 3,615,736 11,041,348
  23/03/2566 3.00 3.06 3.00 3.04 1,775,216 5,370,496
  22/03/2566 3.00 3.02 2.98 3.02 2,760,625 8,277,072
  21/03/2566 2.92 3.00 2.92 2.98 3,313,225 9,830,162
  20/03/2566 2.94 2.96 2.90 2.94 3,158,101 9,207,964
  17/03/2566 2.90 2.94 2.88 2.94 2,108,400 6,144,810
  16/03/2566 2.84 2.92 2.84 2.90 2,370,904 6,799,970
  15/03/2566 2.88 2.96 2.88 2.92 6,376,100 18,573,900
  14/03/2566 2.90 2.94 2.80 2.80 11,717,000 33,353,986
  13/03/2566 3.10 3.10 2.90 2.92 14,664,056 44,262,958
  10/03/2566 3.08 3.14 3.06 3.10 15,394,585 47,747,332
  09/03/2566 3.00 3.10 3.00 3.10 9,943,099 30,390,844
  08/03/2566 3.00 3.02 2.94 3.00 4,225,002 12,610,340
  07/03/2566 2.96 3.08 2.96 3.02 11,340,287 34,226,510
  03/03/2566 2.92 2.94 2.90 2.94 1,560,408 4,575,262
  02/03/2566 2.90 2.96 2.88 2.88 2,915,003 8,485,614
  01/03/2566 3.00 3.02 2.90 2.90 7,675,205 22,692,626
  28/02/2566 2.88 2.92 2.88 2.90 586,505 1,700,516
  27/02/2566 2.90 2.90 2.86 2.90 346,551 999,494
  24/02/2566 2.90 2.90 2.84 2.90 1,123,600 3,232,468
  23/02/2566 2.94 2.94 2.88 2.90 1,552,117 4,505,978
  22/02/2566 2.92 2.96 2.90 2.94 525,201 1,542,204
  21/02/2566 2.88 2.92 2.86 2.92 196,000 567,568
  20/02/2566 2.84 2.90 2.84 2.88 414,101 1,187,276
  17/02/2566 2.86 2.86 2.82 2.84 311,202 885,088
  16/02/2566 2.80 2.86 2.80 2.86 593,900 1,677,858
  15/02/2566 2.86 2.88 2.76 2.80 2,554,000 7,206,612
  14/02/2566 2.94 2.94 2.86 2.86 2,215,101 6,404,642
  13/02/2566 2.94 2.94 2.92 2.94 1,117,600 3,264,984
  10/02/2566 2.94 2.94 2.92 2.94 324,500 952,382
  09/02/2566 2.94 2.96 2.92 2.94 867,900 2,541,946
  08/02/2566 2.96 2.96 2.92 2.94 624,300 1,836,426
  07/02/2566 2.98 2.98 2.94 2.94 908,500 2,679,694
  06/02/2566 2.98 2.98 2.94 2.98 623,618 1,849,884
  03/02/2566 2.94 2.98 2.92 2.98 1,140,970 3,370,880
  02/02/2566 2.92 2.94 2.90 2.92 1,182,605 3,450,252
  01/02/2566 2.92 2.94 2.90 2.92 877,911 2,558,256
  31/01/2566 2.92 2.92 2.90 2.92 860,400 2,502,690
  30/01/2566 2.92 2.94 2.90 2.92 638,279 1,856,664
  27/01/2566 2.92 2.94 2.90 2.92 813,300 2,367,106
  26/01/2566 2.92 2.92 2.88 2.92 1,608,934 4,672,656
  25/01/2566 2.94 2.96 2.92 2.92 1,114,700 3,273,048
  24/01/2566 2.94 2.96 2.92 2.94 907,702 2,662,014
  23/01/2566 2.96 2.96 2.92 2.94 977,301 2,865,676
  20/01/2566 2.94 2.96 2.92 2.94 908,001 2,669,364
  19/01/2566 2.98 2.98 2.94 2.96 1,638,751 4,859,342
  18/01/2566 2.98 3.00 2.96 3.00 1,281,105 3,812,700
  17/01/2566 2.96 3.02 2.94 2.98 2,107,400 6,297,804
  16/01/2566 2.90 3.00 2.90 2.96 2,400,707 7,100,782
  13/01/2566 2.90 2.92 2.90 2.92 949,300 2,761,140
  12/01/2566 2.90 2.94 2.88 2.92 1,075,303 3,130,726
  11/01/2566 2.94 2.98 2.90 2.90 1,940,326 5,694,690
  10/01/2566 2.92 2.92 2.88 2.92 2,815,800 8,166,998
  09/01/2566 2.92 2.94 2.90 2.92 840,604 2,454,590
  06/01/2566 2.90 2.94 2.90 2.92 664,006 1,946,456
  05/01/2566 2.90 2.92 2.88 2.90 319,003 927,072
  04/01/2566 2.90 2.92 2.88 2.90 642,800 1,860,044
  03/01/2566 2.94 2.94 2.88 2.90 635,034 1,841,668
  30/12/2565 2.94 2.94 2.90 2.94 445,700 1,302,812
  29/12/2565 2.94 2.94 2.92 2.92 197,900 578,930
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 24 มี.ค. 2566 16:36

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  3.08
  เปลี่ยนแปลง : +0.04
  %เปลี่ยนแปลง : 1.32
  ก่อนหน้า : 3.04
  สูงสุด : 3.10
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 3,615,736
  ราคาเปิด : 3.04
  ต่ำสุด : 3.00
  มูลค่า ('000 บาท) : 11,041,348
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %