ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ค. 2565 16:38

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  3.50
  เปลี่ยนแปลง : +0.14
  %เปลี่ยนแปลง : 4.17
  ก่อนหน้า : 3.36
  สูงสุด : 3.50
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 21,461,300
  ราคาเปิด : 3.42
  ต่ำสุด : 3.38
  มูลค่า ('000 บาท) : 74,250,358
  Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  ราคาย้อนหลัง จาก 22 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 25 พฤษภาคม 2565
  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  การซื้อขาย (หุ้น)
  มูลค่า
  การซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (25/04/2565 ถึง 10/05/2565)
  3.10 3.32 3.00 3.30 65,953,900 212,260,502
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (22/03/2565 ถึง 22/04/2565)
  3.00 3.22 3.00 3.14 60,986,100 189,663,462
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  25/05/2565 3.42 3.50 3.38 3.50 21,461,300 74,250,358
  24/05/2565 3.46 3.46 3.34 3.36 10,755,620 36,606,360
  23/05/2565 3.44 3.52 3.40 3.46 17,200,310 59,580,002
  20/05/2565 3.46 3.54 3.46 3.46 20,890,600 73,142,648
  19/05/2565 3.26 3.48 3.26 3.44 23,934,200 81,457,928
  18/05/2565 3.36 3.40 3.24 3.38 16,863,700 56,161,190
  17/05/2565 3.28 3.42 3.28 3.38 45,325,500 152,648,592
  13/05/2565 3.16 3.28 3.14 3.22 10,631,100 34,176,084
  12/05/2565 3.30 3.32 3.08 3.10 24,454,800 78,054,648
  11/05/2565 3.30 3.36 3.22 3.32 31,096,800 102,443,992
  10/05/2565 3.20 3.32 3.16 3.30 51,076,700 166,163,408
  09/05/2565 3.08 3.08 3.00 3.00 1,373,800 4,170,600
  06/05/2565 3.04 3.10 3.02 3.10 965,700 2,958,024
  05/05/2565 3.08 3.10 3.04 3.08 861,500 2,636,920
  03/05/2565 3.10 3.12 3.04 3.06 1,261,500 3,885,370
  29/04/2565 3.08 3.14 3.06 3.12 1,860,900 5,745,152
  28/04/2565 3.10 3.10 3.06 3.08 611,800 1,883,472
  27/04/2565 3.12 3.12 3.02 3.10 1,983,100 6,073,390
  26/04/2565 3.16 3.16 3.08 3.12 1,552,700 4,842,892
  25/04/2565 3.10 3.20 3.10 3.18 4,406,200 13,901,274
  22/04/2565 3.12 3.14 3.08 3.14 871,100 2,712,442
  21/04/2565 3.08 3.14 3.08 3.14 2,881,700 8,994,890
  20/04/2565 3.06 3.10 3.06 3.10 963,300 2,965,406
  19/04/2565 3.08 3.10 3.06 3.10 1,082,200 3,329,002
  18/04/2565 3.08 3.10 3.06 3.08 618,500 1,908,596
  12/04/2565 3.04 3.12 3.04 3.10 1,718,000 5,290,726
  11/04/2565 3.10 3.10 3.06 3.08 580,100 1,784,926
  08/04/2565 3.08 3.10 3.04 3.10 1,251,600 3,842,478
  07/04/2565 3.10 3.10 3.04 3.08 2,683,200 8,224,818
  05/04/2565 3.22 3.22 3.10 3.12 4,071,900 12,822,138
  04/04/2565 3.10 3.22 3.08 3.20 8,944,000 28,342,924
  01/04/2565 3.08 3.12 3.08 3.10 427,900 1,325,666
  31/03/2565 3.10 3.12 3.08 3.10 1,984,900 6,143,564
  30/03/2565 3.10 3.12 3.08 3.12 3,587,600 11,133,380
  29/03/2565 3.10 3.14 3.08 3.10 3,106,200 9,642,356
  28/03/2565 3.04 3.12 3.04 3.10 1,628,900 5,034,442
  25/03/2565 3.12 3.12 3.04 3.10 3,863,100 11,879,484
  24/03/2565 3.10 3.18 3.08 3.10 12,664,000 39,721,942
  23/03/2565 3.04 3.14 3.02 3.06 5,350,800 16,421,652
  22/03/2565 3.00 3.04 3.00 3.02 2,707,100 8,142,630
  21/03/2565 3.04 3.06 3.00 3.00 2,234,600 6,740,672
  18/03/2565 3.04 3.06 3.00 3.04 3,470,400 10,514,816
  17/03/2565 3.02 3.04 2.98 3.04 1,875,700 5,650,428
  16/03/2565 3.04 3.04 2.98 2.98 3,055,200 9,167,940
  15/03/2565 3.00 3.08 2.98 3.00 18,472,300 56,062,786
  14/03/2565 2.88 2.92 2.86 2.90 568,600 1,639,536
  11/03/2565 2.88 2.90 2.84 2.88 484,600 1,390,392
  10/03/2565 2.90 2.92 2.84 2.84 322,000 924,014
  09/03/2565 2.88 2.90 2.86 2.88 878,100 2,525,100
  08/03/2565 2.88 2.92 2.76 2.82 1,549,400 4,400,480
  07/03/2565 2.88 2.92 2.84 2.90 1,355,700 3,887,112
  04/03/2565 2.88 2.94 2.82 2.92 2,280,600 6,615,424
  03/03/2565 2.90 2.90 2.82 2.88 455,700 1,301,048
  02/03/2565 2.90 2.92 2.86 2.88 395,800 1,140,562
  01/03/2565 2.90 2.92 2.86 2.90 568,200 1,640,760
  28/02/2565 2.88 2.96 2.88 2.92 845,500 2,463,780
  25/02/2565 2.84 2.92 2.84 2.88 1,805,800 5,198,294
  24/02/2565 2.84 2.90 2.74 2.84 3,297,000 9,279,206
  23/02/2565 2.86 2.90 2.80 2.84 965,800 2,731,236
  22/02/2565 2.84 2.86 2.82 2.86 775,700 2,195,782
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • arrow

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  สกุลเงิน: THB
  ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ค. 2565 16:38

  ชื่อย่อหุ้น :
  BR

  3.50
  เปลี่ยนแปลง : +0.14
  %เปลี่ยนแปลง : 4.17
  ก่อนหน้า : 3.36
  สูงสุด : 3.50
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 21,461,300
  ราคาเปิด : 3.42
  ต่ำสุด : 3.38
  มูลค่า ('000 บาท) : 74,250,358
  วิธีการใช้งาน:
  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
  จำนวนหุ้น หุ้น
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

  เงินลงทุน

  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

  ผลตอบแทน

  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าขายสุทธิ บาท

  กำไร/ขาดทุน

  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %