ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเป็ดที่น่าเชื่อถือของโลก

กลุ่มบริษัทจะสร้างรากฐานธุรกิจที่มีคุณค่าและยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเป็ด โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้า และคำนึงถึงการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนทั่วไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจ >
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0-2175-7200 ต่อ 7297