ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
บุคคลติดต่อ : อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
โทรศัพท์ : 0-2680-1600
อีเมล์ : usanee.re@asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บุคคลติดต่อ : ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล
โทรศัพท์ : 0-2231-3777
อีเมล์ : prasit@bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บุคคลติดต่อ : กิติชาญ ศิริสุขอาชา
โทรศัพท์ : 0-2638-8000
อีเมล์ : kitichan.si@cimb.com

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บุคคลติดต่อ : สุรีย์พร ทีวะสุเวทย์
โทรศัพท์ : 0-2658-9000
อีเมล์ : sureeporn.t@fnsyrus.com

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บุคคลติดต่อ : ศิริมา ดิสสรา, CFA
โทรศัพท์ : 0-2544-1000
อีเมล์ : sirima.dissara@scb.co.th